OMGEVINGSBEDIENING

Installatie

De installatie van onze omgevingsbediening vraagt geen nieuwe bekabeling. Hierdoor hoeft er geen kap- of breekwerk aan te pas komen. We installeren of plaatsen dus op de bestaande bekabeling. We vervangen en plaatsen enkel nieuwe schakelaars. Hierdoor kunnen we voor een lage kostprijs jouw woning aanpassen. De schakelaars die we plaatsen blijven bedienbaar voor jouw huisgenoten, assistentie of bezoekers. Welke functie de schakelaar heeft bepalen we samen in de software van de omgevingsbediening.

Smart Automations|Installatie

Geen nieuwe bekabeling

We gebruiken de bekabeling die reeds aanwezig is in de woning. Nieuwe kabels plaatsen is dus zo goed als onbestaand

Smart Automations|Installatie

Geen wijzigingen aan de zekeringkast

De zekeringkast mag blijven zoals die is, we werken verder op de bestaande installatie. Nieuwe zekeringen of aanpassingen zijn niet nodig

Smart Automations|Installatie

Nieuwe slimme schakelaars

We vervangen de oude schakelaars door onze nieuwe slimme schakelaars. Onze nieuwe schakelaars blijven bedienbaar voor zorgverleners en andere gebruikers

Smart Automations|Installatie

Draadloze koppeling en communicatie

Niet alles wat we plaatsen vraagt een kabel. Zo maken we ook gebruik van infrarood, Easywave, Zigbee en jouw eigen draadloos netwerk

Verloop van de installatie

 • Intakegesprek / Huisbezoek

  Nadat u ons gecontacteerd heeft komen we ter plaatse voor een intakegesprek. Hierin bespreken we alle mogelijkheden en het verloop van begin tot einde. Dit kan ook samen met jouw ergo of MDT

 • Offerte

  Daarna mag u van ons een offerte verwachten met een overzicht van de aan te vragen budgetten. De offerte is opgemaakt met de correcte verwoording en categorieën van de refertebedragen

 • Opmaak via MDT

  Uw multidisciplinair team kan u bijstaan wanneer u de aanvraag bij het VAPH doet. Ze motiveren deze aanvragen met hun expertise.

 • Aanvraag bij VAPH

  Wanneer de aanvraag door het multidisciplinair team is ingediend bij het VAPH duurt het enkele weken voordat er een goedkeuring is. Wanneer het VAPH alles bekeken heeft volgt er een goedkeuring.

 • Goedkeuring

  Wanneer het VAPH de aanvraag heeft goedgekeurd geeft u deze door aan ons en dan plannen wij een moment om de omgevingsbediening te komen plaatsen.

 • Plaatsing

  De plaatsing gebeurd op een moment dat voor u het beste past. Dit kan gebeuren in een tijdbestek van 1 dag.

Smart Automations|Installatie

Wacht niet en maak vandaag een afspraak